Kontakt i materiały

MATERIAŁY PRASOWE można znaleźć pod nowym adresem serwera prasowego.

Prosimy OTWIERAĆ FTPA jednym z programów służących do obsługi ftpów, np.: Cyberduck, Filezilla lub innego. FTP nie otwiera się bezpośrednio z przeglądarek: Chrome, Firefox oraz Safari.

ftp://ftp.aurorafilms.pl/

Login: materialyprasowe
Hasło: AuroraFilms2022

FOLDER: Aurora Films Materiały prasowe